Arag verzekeringen

Arag verzekeringen

Algemene beoordeling:

Prijs kwaliteitsverhouding:
Bereikbaarheid bij schade:
Snelheid van geschillen:

Verzekeringen van Arag - Meer informatie & aanvragen

Arag rechtsbijstandverzekeringKlik hier voor de rechtsbijstandsverzekering van Arag

Algemene informatie

ARAG Rechtsbijstand heeft de doelstelling om een juridische dienstverlener te zijn, die een toonaangevende rol inneemt. De missie wordt onder meer vorm gegeven door dienstverlening te bieden, die in alle juridische aangelegenheden kan voorzien en daarbij elementen als kwaliteit, klantgericht en innovatie voorop stelt.

Geschiedenis ARAG Rechtsbijstand maakt onderdeel uit van de ARAG Groep. De ARAG Groep is oorspronkelijk een Duits familiebedrijf en heeft kantoren in vijftien landen in Europa en in de Verenigde Staten.

Vanaf 1962 is ARAG Rechtsbijstand actief op de Nederlandse markt van rechtsbijstandverzekeringen. In de loop der jaren heeft ARAG zich ontwikkeld tot een grote speler in de markt, die nog altijd verder aan het groeien is en mogelijkheden biedt voor autonome verdere ontwikkelingen en groei.

ARAG heeft een bijzondere positie in de markt van rechtsbijstandverzekeringen en dat wordt mede veroorzaakt door het innovatieve aanbod van verzekeringsproducten en dienstverlening. De verzekeringsproducten kennen een systeem van modules, die opgebouwd en afgestemd kunnen worden op personen en bedrijven. De klantbehoeften zijn dan ook het uitgangspunt van de dienstverlening.

Rechtsbijstandverzekeraars bieden in Nederland in de meeste situatie rechtshulp in natura aan de klanten. ARAG Rechtsbijstand heeft om de markt te kunnen bedienen meer dan tweehonderd juridisch deskundigen in huis. In het jaar 2002 zijn er door de juridisch deskundigen meer dan 40.000 klanten bijgestaan tijdens de behandeling van juridische conflicten.

In het jaar 1993 is er door ARAG het zogenaamde advocatennetwerk opgericht. De advocatenkantoren, die aan dit netwerk verbonden zijn maken elk haar een afspraak voor vastgestelde bedragen een bepaald aantal zaken te behandelen, waarbij er uit wordt gegaan van een gemiddelde behandelingsduur per zaak. Dit betekent dat het advocatennetwerk het mogelijk maakt om aan de verzekerden in de nabij omgeving diensten te verlenen op het gebied van rechtsbijstand.

Diensten
In het afgelopen decennium is er een ontwikkeling geweest, waarbij ARAG zich van een meer traditionele rechtsbijstandverzekeraar heeft verplaats naar de rol van een juridisch dienstverlener op een breed gebied. De ontwikkeling heeft zich in 2002 onder meer geuit in het introduceren van de ARAG ProRechtCombinatie voor de Zakelijke Markt.

Bovendien kunnen klanten de hulp inroepen van de Rechtswijzer BV, die diensten kunnen verlenen op basis van een deskundige juridische ondersteuning en begeleiding. Rechtswijze BC heeft de beschikking over een eigen netwerk. Dat netwerk bestaat onder meer uit advocaten en juristen, zodat een specialist op elk rechtsgebied snel gevonden kan worden. Verzekerden hebben hier baat bij ten aanzien van de kracht van inkoop van Rechtswijze BV, want er kan daardoor een lager tarief in rekening worden gebracht.

Assurantie tussenpersonen
De producten van ARAG worden alleen aangeboden via assurantie tussenpersonen, die onafhankelijk opereren. Een van die tussenpersonen is RechtsbijstandDirect. De samenwerking met deze deskundige partijen is een van de pijlers waar het bedrijf op rust. De assurantie tussenpersonen worden naast het aan kunnen bieden van producten ook nog eens betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten, waardoor altijd een vooraanstaande positie in de markt kan worden ingenomen.