Misbruik van verzekeringen

Er wordt veel misbruik gemaakt van verzekeringen, waar bij er wel een onderscheid gemaakt kan worden ten aanzien van het soort verzekering. Een goed voorbeeld om het misbruik weer te geven is dat er bij reisverzekeringen het is voorgekomen dat er op jaarbasis meer dure merkzonnebrillen zijn opgegeven dan er in dat jaar verkocht zijn. Reisverzekeringen zijn dan ook verzekeringen waar op grote schaal ten onrechte gebruik van wordt gemaakt.

Aanpak van misbruik

De verschillende verzekeraars komen op meerdere manieren in aanraking met frauduleuze claims zoals:
- Het indienen van claims van diefstal van kostbaarheden, die niet gestolen blijken te zijn
- Het verzwijgen van gegevens omtrent de gezondheid bij het afsluiten van een levensverzekering
- Het indienen van dubbele declaraties door zorgverleners
- Niet uitgevoerde reparaties door schadeherstelbedrijven, die wel in rekening worden gebracht.


Het frauderen met verzekeringen is natuurlijk niet te accepteren, want de welwillende consument is daar samen met de verzekeraar de dupe van. De premies van verzekeringen gaan omhoog, omdat het verlies als gevolg van frauduleus handelen weer gecompenseerd moet worden. Op jaarbasis gaat het om forse bedragen die op een of andere wijze ten onrechte geclaimd worden van rond de 900 miljoen euro.

Verzekeraars is er dan ook veel aan gelegen om het misbruik maken van verzekering te bestrijden. De verzekeraars geven de voorkeur aan het hard aanpakken van misbruik en prefereren een gezamenlijke aanpak. In de lente van 2007 is daarom het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude ontstaan en opgericht door het Verbond van Verzekeraars. Deze speciale afdeling co÷rdineert de gezamenlijke aanpak met als doel misbruik van verzekeringen te voorkomen.

Ook de overheid vindt frauduleuze handelingen met verzekeringen onaanvaardbaar en om die reden zij, politie en justitie in samenwerking met de verzekeraars gezamenlijk betrokken bij de bestrijding van misbruik van verzekeringen.

Stichting CIS

De Stichting CIS staat voor Stichting Centraal Informatie Systeem en daarin werken alle in Nederland gevestigde verzekeraars met elkaar samen. In dit centrale systeem worden alle gegevens van verzekeraars opgenomen met betrekking tot misbruik. Zo worden onder meer alle schadeclaims geregistreerd die bij de verschillende verzekeraars binnenkomen. Ook als er een vermoeden van fraude bestaat, kan dit door de verzekeraar aan de Stichting CIS gemeld worden.

Een belangrijke taak van de stichting is de registratie van frauderende verzekerden. De verzekeraars zijn verplicht om vooraf melding aan de verzekerde te doen over opname van een dergelijke registratie. Elke verzekerde kan een verzoek indienen bij het CIS om erachter te komen welke gegevens er geregistreerd staan. Hiervoor moeten wel administratiekosten betaald worden. De stichting zal na ontvangst van de betaling een overzicht sturen van de geregistreerde persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van deze stichting.